Klauzula informacyjna

INFORMACJA
Dotycząca przetwarzania danych osobowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie we Włocławku
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO), informujemy, że:
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej Administrator) jest Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku z siedzibą we Włocławku przy ul.  Ogniowej 8/10, nr telefonu 54 423-23-00, adres e-mail: sekretariat@mopr.wloclawek.pl., w imieniu którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku.
 
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych (IOD), z którym można się skontaktować pod adresem Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek,  mailowo j.smokowski@mopr.wloclawek.pl.
 
3. Administrator może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1, lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) i art. 10 RODO w związku z następującymi przepisami prawa:
 
- Ustawa o Pomocy Społecznej (Dz.U. 2017 poz. 1769),
- Ustawa z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (art. 22 ust. 1),
- Ustawa o Wspieraniu Rodziny i systemie Pieczy Zastępczej (Dz.U 2017 poz. 697 z poz. zm.)
- Kodeks Postępowania Administracyjnego  (Dz.U. 2017 poz. 1257 ze zm.)
- Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952 ze zm.)
- Ustawa z  dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów  ( t.j. Dz. U.  2017 r. poz. 2092 ze zm.)
- Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 ze zm)
- Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 )
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start” ( Dz. U. z 2018r. poz. 1061)
 
 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane i udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom, upoważnionym do przetwarzania danych w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy.
 
5. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG): Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przechowywane dłużej, niż jest to konieczne dla celu, dla którego zostały zebrane i w czasie określonym przepisami prawa.
 
7. Posiada    Pani/Pan   prawo   dostępu   do   treści  swoich    danych  osobowych   (art.   15 RODO) z zastrzeżeniem, że udostępniane dane nie mogą naruszać tajemnic prawnie chronionych, do których zachowania zobowiązany jest Administrator oraz prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO).
 
8. Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku, ul. Ogniowa 8/10, 87-800 Włocławek.
 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 
10. Podanie danych jest obowiązkowe w celu uzyskania świadczenia. Niepodanie danych skutkować będzie brakiem możliwości otrzymania świadczenia.
 
 
11. Decyzje związane z przetwarzaniem danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany a dane nie będą podlegały profilowaniu (art. 22 RODO). 

Wytworzył: Jędrzej Smokowski (28 maja 2018)
Opublikował: Mariusz Komorowski (28 maja 2018, 12:39:22)

Ostatnia zmiana: Mariusz Komorowski (21 sierpnia 2018, 07:52:39)
Zmieniono: Zaktualizowano klauzulę

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 811

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij