2018

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

2018

Uchwała Nr XL/23/2018 Rady Miasta Włocławek

w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku i innych samorządowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz z realizacji zadań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku z [...]

Uchwała Nr XL/18/2018 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie podziału środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyznanych Gminie Miasto Włocławek na Realizacje w 2018 roku zadań na rzecz osób niepełnosprawnych.Aby zapoznać się z treścią Uchwały proszę [...]

Uchwała nr XXXVII/189/2017 Rady Miasta Włocławek

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pn. "Włocławek - miasto aktywnych rodziców" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 8 Aktywni na rynku [...]

metryczka