2016

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

2016

Uchwała Nr XXIII/100/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2016-2018Aby zapoznać się z treścią uchwały proszę kliknąć [...]

Uchwała Nr XXIII/99/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemu i Łagodzenia Skutków Bezdomności na lata 2016-2020"Aby zapoznać się z treścią uchwały proszę kliknąć [...]

Uchwała Nr. XXIII/98/2016 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek.Aby zapoznać się z treścią [...]

metryczka