2016

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

2016

Zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek nr 249/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji...

projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2016-2018"Aby zapoznać się z treścią zarządzenia proszę kliknąć [...]

Zarządzenie Prezydenta Miasta Włocławek nr 248/2016 zmieniające zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji...

projektu uchwały Rady Miasta Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę [...]

Zarządzenie nr 238/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dn. 9 Sierpnia 2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia "Programu wspierania rodziny i rozwoju pieczy zastępczej w Gminie Miasto Włocławek na lata 2016-2018"Aby zapoznać się z treścią zarządzenia [...]

Zarządzenie nr 237/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dn. 9 Sierpnia 2016

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych [...]

Zarządzenie nr 214/2016 Prezydenta Miasta Włocławek

z dnia 14 lipca 2016, w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia " Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemu i Łagodzenia Skutków Bezdomności na lata 2016-2020"Aby zapoznać się z [...]

Zarządzenie nr 166/2016 Prezydenta Miasta Włocławek

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizacje zadania publicznego z [...]

Zarządzenie 149/2016

Zarządzenie nr 149/2016 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 19 maja 2016 w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Miasta Włocławek w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Włocławek [...]

metryczka