2015

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015

2015

Zarządzenie nr 368/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 16 grudnia 2015

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym z terenu miasta [...]

Zarządzenie nr 348/2015 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 1 grudnia 2015

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Włocławek na lata 2016 - 2020.Aby zapoznać się z treścią [...]

Zarządzenie nr 323/2015

Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 29 października 2015 W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizacje zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług [...]

metryczka