2013

2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

2013

Uchwała nr XXXVII/118/2013 Rady Miasta Włocławek z dnia 25 listopada 2013. W sprawie przekazania skargi.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. poz. 594 i poz.645) oraz art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. [...]

Wykaz uchwał Rady Miasta Włocławek za 2013 rok dotyczących działalności MOPR

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za świadczenia w formie pobytu w ośrodku wsparcia i mieszkaniach chronionych prowadzonych przez Gminę Miasto Włocławek. w sprawie podziału [...]

metryczka