Sprawy merytoryczne z zakresu wsparcia społecznego

Sprawy merytoryczne z zakresu wsparcia społecznego

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Oznaczenieprocedury Określenie rodzaju lub zakresu sprawy Dokumenty(do pobrania) ON 01 Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich [...]

Wsparcie rodziny i rodzinna piecza zastępcza

tr> Oznaczenieprocedury Określenie rodzaju lub zakresu sprawy Dokumenty(do pobrania) WR 01 Kierowanie dziecka do placówki opiekuńczo - wychowawczej WR 02 Udzielanie pomocy dla [...]

Dodatki mieszkaniowe

Oznaczenieprocedury Określenie rodzaju lub zakresu sprawy Dokumenty(do pobrania) DM 01 Przyznanie dodatku mieszkaniowego DM 02 Przyznanie dodatku [...]

Świadczenia rodzinne

Oznaczenieprocedury Określenie rodzaju lub zakresu sprawy Dokumenty (do pobrania) SR 01 Przyznanie zasiłku rodzinnego z dodatkami SR 02 Przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego SR [...]

Specjalistyczna pomoc rodzinie i interwencja kryzysowa

Oznaczenieprocedury Określenie rodzaju lub zakresu sprawy Dokumenty(do pobrania) SP 01 Zapewnienie schronienia osobom doznającym przemocy domowej bądź znajdującym się w sytuacji kryzysowej SP [...]

Świadczenia alimentacyjne

Oznaczenieprocedury Określenie rodzaju lub zakresu sprawy Dokumenty (do pobrania) SA 01 Przyznawanie świadczenia alimentacyjnego SA 02 Postępowanie wobec dłużników [...]

metryczka