Osiedlowe Sekcje Pomocy Społecznej

Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 1 „ŚRÓDMIEŚCIE”,
Kierownik - Jolanta Cichal 
Dane teleadresowe

Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 2 „ZAZAMCZE”
Kierownik - Renata Stańczyk
Dane teleadresowe

Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 3 „WSCHÓD”
Kierownik - Małgorzata Lee 
Dane teleadresowe

Osiedlowa Sekcja Pomocy Społecznej nr 4 „POŁUDNIE”
Kierownik - Emilia Rydlewska
Dane teleadresowe

1. Do zadań Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej w szczególności należy:
1) wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb życiowych, w szczególności poprzez realizację świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej,  należących do właściwości gminy,
2) rozeznawanie sytuacji życiowej osób ubiegających się o pomoc i wnioskowanie o przewidziane ustawą o pomocy społecznej świadczenia pieniężne i niepieniężne,
3) udzielania pomocy uchodźcom,
4) wykonywania czynności administracyjnych w sprawach o ustalenie uprawnień do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych,
5) pozyskiwanie środków zewnętrznych na realizację projektów socjalnych, w tym realizowanych metodą Organizowania Społeczności Lokalnej.
2. Do zadań pracowników socjalnych zatrudnionych w Osiedlowych Sekcjach Pomocy Społecznej należy w szczególności:
1) prowadzenie pracy socjalnej z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności, w tym stosowanie narzędzi aktywizacyjnych, a w szczególności kontraktu socjalnego, projektu socjalnego,
2) udzielanie zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami etyki zawodowej informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom i rodzinom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej,
3) pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązywania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy,
4) pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrze życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych,
5) współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami, w tym asystentami rodziny w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa,
6) przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych u osób ubiegających się o udzielenie pomocy społecznej a także na wniosek zewnętrznych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
7) kierowanie osób do ośrodków wsparcia, w tym, Klubu Integracji Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodka Dziennego Pobytu, schronisk i noclegowni dla osób bezdomnych itp.,
8) udzielanie pomocy w przypadku podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie, w tym wszczęcie procedury „Niebieskiej Karty” i udział w pracach grup roboczych działających w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego,
9) realizacja rządowych i miejskich programów osłonowych, w tym przekazywanie danych
z realizacji tych programów w celach sprawozdawczych,
10) prowadzenie dokumentacji rozpoznanych środowisk,
11) sporządzanie i przekazywanie danych do sprawozdań z wykonanych zadań.
3. Pracą Osiedlowej Sekcji Pomocy Społecznej kieruje Kierownik Sekcji.
4. Przełożonym służbowym Kierowników Osiedlowych Sekcji Pomocy Społecznej jest Zastępca Dyrektora ds. Pomocy Środowiskowej.


Wytworzył: Stanisława Matejska (18 stycznia 2013)
Opublikował: Piotr Grudziński (18 stycznia 2013, 12:21:24)

Ostatnia zmiana: Mariusz Komorowski (3 listopada 2016, 20:28:30)
Zmieniono: Zaktualizowano dane

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7470

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij