Informacje o stanie majątku

Informacje o stanie majątku

Roczna informacja o stanie majątku za 2014 rok

Aby zapoznać się z informacją statystyczną o stanie mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku należy kliknąć [...]

Roczna informacja o stanie majątku za 2011 rok

Aby zapoznać się z informacją statystyczną o stanie mienia Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku należy kliknąć [...]

metryczka