Kolejność załatwiania spraw

Wszystkie indywidualne sprawy załatwiane są przez odpowiednie komórki organizacyjne w kolejności ich wpływu do MOPR.

Każde nowe podanie (wniosek) złożone w MOPR podlega, zgodnie z obowiązującą "instrukcją kancelaryjną", rejestracji w odpowiednim spisie spraw. Wraz z rejestracją, każdemu podaniu (wnioskowi), urzędnik, któremu zlecono jego załatwienie, nadaje znak sprawy zawierający między innymi, numer, pod którym wpisano je do spisu spraw. Numer ten każdorazowo informuje o kolejności wpływu i rejestracji danej sprawy.

Natomiast kolejność załatwiania prowadzonych spraw, a więc i zakończenia ich wydaniem np. decyzji, nie zawsze odpowiada kolejności ich wpływu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest, przede wszystkim, różny zakres postępowania administracyjnego, jakie powinno być przeprowadzone w danej indywidualnej sprawie.

Generalną zasadą postępowania administracyjnego, wynikającą z art. 35 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, jest to, że sprawy powinny być załatwione "niezwłocznie", nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpływu podania (wniosku) do MOPR.

metryczka


Wytworzył: Piotr Grudziński (8 września 2008)
Opublikował: Piotr Grudziński (8 września 2008, 15:28:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 9705