Zarządzenia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku z 2012 roku