Zarządzenie nr 40/2019Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławkuz dnia 26 listopada 2019w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”, planowanego do realizacji w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko — Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,

Zarządzenie nr 40/2019
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie we Włocławku
z dnia 26 listopada 2019


w sprawie powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera w celu wspólnego opracowania koncepcji, a następnie wspólnej realizacji projektu „Reintegracja społeczna mieszkańców Włocławka, w tym w obszarze rewitalizacji”, planowanego do realizacji w ramach konkursu nr RPKP.09.02.01-IZ.00-04-320/19, ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko — Pomorskiego w ramach Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.2 Włączenie społeczne, Poddziałanie: 9.2.1 Aktywne włączenie społeczne, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej,

Aby zapoznać się z treścią dokumentu proszę kliknąć tutaj (610kB) pdf

metryczka


Opublikował: Mariusz Komorowski (26 listopada 2019, 10:29:04)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 163