Mapa Biuletynu

 MOPR Włocławek
  · Dane teleadresowe
  · Kierownictwo MOPR
  · Zadania MOPR
  · Statut MOPR
  · Zarządzenia dyrektora
 KOMÓRKI ORGANIZACYJNE
  · DZIAŁ POMOCY ŚRODOWISKOWEJ
  · · Osiedlowe Sekcje Pomocy Środowiskowej
  · · Klub Integracji Społecznej
  · · Sekcja Realizaci Świadczeń Społecznych
  · · Zespół ds. Strategii, Programów i Sprawozdawczości
  · · Zespół ds. Pomocy Osobom Bezdomnym
  · DZIAŁ WSPARCIA SPOŁECZNEGO
  · · Sekcja Świadczeń Rodzinnych
  · · Sekcja Świadczeń Alimentacyjnych
  · · Sekcja Dodatków Mieszkaniowych
  · · Sekcja Wsparcia Rodziny i Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  · · · Zespół ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej
  · · Sekcja Specjalistycznej Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej
  · · Sekcja Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych
  · · Centrum Informacji i Profilaktyki Społecznej Osób Niepełnosprawnych
  · DZIAŁ FINANSOWO - KSIĘGOWY
  · DZIAŁ ADMINISTRACJI I ORGANIZACJI
  · · Sekcja Organizacji i Kadr
  · · Sekcja Administracji i Zamówień Publicznych
  · · Sekcja Informatyzacji
  · ZESPÓŁ KONTROLI I STANDARDÓW JAKOŚCI
  · · Ośrodki Wsparcia i Pomocy Społecznej
  · SAMODZIELNE STANOWISKA PRACY
  · · Inspektor Ochrony Danych osobowych
  · SŁUŻBA BHP
 Zamówienia publiczne
  · Plany postępowań o udzielenie zamówień
  · · Archiwum planów postępowań
  · Ogłoszenia o zamówieniach publicznych
  · · Ogłoszenia aktualne
  · · Ogłoszenia archiwalne
  · · · Archiwum 2019
  · · · Archiwum 2018
  · · · Archiwum 2017
  · · · Archiwum 2016
  · · · Archiwum 2015
  · · · Archiwum 2014
  · · · Archiwum 2013
  · · · Archiwum ogłoszeń lata 2008-2012
  · Ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty
  · · Ogłoszenia aktualne
  · · Ogłoszenia archiwalne
  · · · Archiwum 2019
  · · · Archiwum 2018
  · · · Archiwum 2017
  · · · Archiwum 2016
  · · · Archiwum 2015
  · · · Archiwum 2014
  · · · Archiwum 2013
  · · · Archiwum ogłoszeń lata 2008-2012
  · Ogłoszenia o wynikach postępowań
  · · Ogłoszenia aktualne
  · · Ogłoszenia archiwalne
  · · · Archiwum 2020
  · · · Archiwum 2019
  · · · Archiwum 2018
  · · · Archiwum 2017
  · · · Archiwum 2016
  · · · Archiwum 2015
  · · · Archiwum 2014
  · · · Archiwum 2013
  · · · Archiwum ogłoszeń lata 2008-2012
  · Zapytania ofertowe
  · · Zapytania aktualne
  · · Zapytania archiwalne
  · · · Archiwum 2020
  · · · Archiwum 2019
  · · · Archiwum 2018
  · · · Archiwum 2017
  · · · Archiwum 2016
  · · · Archiwum z lat 2012 - 2015
 Załatwianie spraw
  · Stan przyjmowanych i załatwianych spraw
  · Kolejność załatwiania spraw
  · Karty usług
  · · Sprawy merytoryczne z zakresu wsparcia społecznego
  · · Sprawy merytoryczne z zakresu pomocy społecznej
  · · Sprawy merytoryczne realizowane przez placówki wsparcia dziennego
  · · Sprawy merytoryczne z zakresu organizacji
 Nabór pracowników
  · Zasady naboru
  · Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  · · Ogłoszenia aktualne
  · · Ogłoszenia archiwalne
  · · · Archiwum 2020
  · · · Archiwum 2019
  · · · Archiwum 2018
  · · · Archiwum 2017
  · · · Archiwum 2016
  · · · Archiwum 2015
  · · · Archiwum 2014
  · · · Archiwum ogłoszeń lata 2008 - 2013
  · Przebieg naboru na wolne stanowiska urzędnicze
  · · Listy aktualne
  · · Listy archiwalne
  · · · Archiwum 2020
  · · · Archiwum 2019
  · · · Archiwum 2018
  · · · Archiwum 2017
  · · · Archiwum 2016
  · · · Archiwum 2015
  · · · Archiwum 2014
  · · · Archiwum list z lat 2008 - 2013
  · Informacje o wynikach naboru
  · · Wyniki bieżącego naboru
  · · Wyniki archiwalne
  · · · Archiwum 2020
  · · · Archiwum 2019
  · · · Archiwum 2018
  · · · Archiwum 2017
  · · · Archiwum 2016
  · · · Archiwum 2015
  · · · Archiwum 2014
  · · · Archiwum informacji o wynikach naboru z lat 2008 - 2013
 Konkursy ofert
  · Ogłoszenia o konkursie
  · · Aktualne
  · · Archiwalne
  · · · Archiwum 2019
  · · · Archiwum 2018
  · · · Archiwum 2017
  · · · Archiwum 2016
  · · · Archiwum 2015
  · · · Archiwum 2014
  · · · Archiwum z lat 2009 - 2013
  · Ogłoszenie o wynikach konkursu
  · · Ogłoszenia aktualne
  · · Ogłoszenia archiwalne
  · · · Archiwum 2019
  · · · Archiwum 2018
  · · · Archiwum 2017
  · · · Archiwum 2016
 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  · Klauzula informacyjna
  · Monitoring wizyjny
 Kontrole zewnętrzne
  · Dokumentacja i przebieg kontroli
  · · 2020 rok
  · · 2019 rok
  · · 2018 rok
  · · 2017 rok
  · · 2016 rok
  · · 2015 rok
  · · 2014 rok
  · · Kontrole z lat 2005 - 2013
 Rejestry, ewidencje i archiwa
  · Rejestry i ewidencje
  · Archiwum zakładowe
 FINANSE I MAJĄTEK JEDNOSTKI
  · Informacje o stanie majątku
  · Sprawozdania finansowe
 Akty prawne
  · Uchwały Rady Miasta
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
  · · 2014
  · · 2013
  · · 2012
  · Zarządzenia Prezydenta Miasta Włocławek
  · · 2020
  · · 2019
  · · 2018
  · · 2017
  · · 2016
  · · 2015
 INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE
  · Komunikat